Vi har högt ställda krav på våra leverantörer, vid inleverans kontrolleras produkterna noggrant och först efter godkännande lagerläggs de enligt rutiner i vårt affärs- och lagersystem.

Alla våra leverantörer är minst certifierade enligt ISO 9001.